PCB زادیی از روغن های آلوده به PCB

شرکت روژان صنعت البرز آماده ارائه خدمات PCB زدایی از روغنهای آلوده در حال کارکرد و خارج از مدار، به صورت Online و Offline می باشد.


- PCB زدایی روغن ترانسفورماتور خارج از مدار (Offline DECHLORINATION):

شرکت روژان صنعت البرز روغن های آلوده به PCB را که در صنایع مختلف موجود می باشد در راستای جلوگیری از معضلات زیست محیطی PCB زدایی Dechlorination می نماید. روغن مذکور پس از فرایند Dechlorination مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

 

 - PCB زدایی روغن ترانسفورماتور در حال کارکرد (Online DEHALOGENATION): 

شرکت روژان صنعت البرز برای PCB زدایی ترانسفورماتورهای در حال کارکرد (خصوصاً ترانسفورماتورهای بزرگ پست) مجهز به تکنولوژی منحصر به فرد Dehalogenation بوده که روغن موجود در ترانسفورماتور را در حین انجام کار PCB زدایی نموده و میزان آلودگی آن را به زیر حد استاندارد می رساند. با استفاده از این روش ضمن PCB زدایی از روغن و امکان ادامه استفاده از آن، نیازی به هزینه اضافی جهت تعویض و جایگزینی ترانسفورماتور و روغن نخواهد بود.

 

 

بازدید: 3978

تماس با ما


No. 1 / Koosha St. / Dr Shariati Ave. / Tehran / Iran


Tel: +98 (21) 22924082-6     +98 (21) 22272633     +98 (21) 22913559
Fax: +98 (21) 22260075                              email: info@envirorsa.com

 

تمامی حقوق سایت متعلق به شرکت روژان صنعت البرز می باشد . | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه